e.Tech Learning
 
เนื้อหาวิชา

ภาพเหล็กหน้าแป้นยึดมอเตอร์สตาร์ท
เหล็กหน้าแป้นยึดมอเตอร์สตารท์

ชิ้นส่วนภายใน
หน้าที่ : ยึดมอเตอร์สตารท์ติดกับเครื่องยนต์
ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ด้านหลังเสื้อสูบ
ปัญหา : ขดงอ
สาเหตุของปัญหา : การถอด/ประกอบผิดวิธี
การแก้ไข : เปลี่ยนใหม่ / เคาะดัด

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
 
คลิก play เพื่อฟังเสียงบรรยาย อาจารย์ผู้สอน
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ครูสอน แต่จงคิด ตั้งคำถาม และหาคำตอบว่าสิ่งที่ครูพูดนั้นถูกหรือไม่

';